ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านทุ่งกลมขอเชิญชวนนักเรียนทำกิจกรรมการ์ดอวยพร... “วันเข้าพรรษา” ออนไลน์
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
รายงานการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค.2564
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 64
รายงานการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2564
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านทุ่งกลม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid19 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เพื่อเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังโรค covid19 ทางโรงเรียนขอความร่วมมือนำนักเรียนกลับเข้าพื้นที่ชลบุรีภายในวันที่ 15 พ.ค.64
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งกลม เรื่อง การเปิดเรียนและมาตรการการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 64
รายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 สัปดาห์ที่1
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งกลม เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 63
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก นางสาวอภิณห์พร สินมณีฐานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันสถาน
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งกลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ในการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63
แจ้งช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนทางไกล DLTV เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พ.ค.63
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น เริ่ม 18 พ.ค.63
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 63
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ป.6
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 63
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ป.5
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 63
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ป.4
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 63
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 63
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ป.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 63
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น ป.1
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นอ.1-อ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63