คณะผู้บริหาร

นางนุชชารี อุ่นอบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา