ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านทุ่งกลมขอแสดงความยินดีกับ นางนุชชารี อุ่นอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัล บุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรมด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี2564
    ตามที่จังหวัดชลบุรี โดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ดำเนินการคัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 นั้น โรงเรียนบ้านทุ่งกลมขอแสดงความยินดีกับ นางนุชขารี อุ่นอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัล บุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรมด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี2564
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2564,12:12   อ่าน 27 ครั้ง