ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านทุ่งกลม ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านทุ่งกลม
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ออนไลน์ 
https://sites.google.com/view/sciencethungklomonline/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
มีเกียรติบัตรมอบให้หลังเข้าร่วมกิจกรรม (two) ฉบับ
   -เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
   -เกียรติบัตรผ่านแบบทดสอบความรู้
 
กิจกรรมการประกวด
ปฐมวัย
      ประกวด ส่งคลิปVDO 
     การทดลอง ไข่จม ไข่ลอย
 
ป.1-3
       ประกวดระบายสีภาพบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โหลดภาพ ตามลิงก์
       https://drive.google.com/file/d/10DrgCMkaphXWy45m1nNzE0n3SKbRsG51/view?usp=sharing

ป.4-6
        ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ
        (scientist)”วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน”
 
 

โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 37 ครั้ง