ภาพกิจกรรม
20-22 ก.ย. 64 โรงเรียนบ้านทุ่งกลมดำเนินการโครงการเรียนฟรี 15 ปี และแจกนมโรงเรียนให้กับนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019
20-22 ก.ย. 64 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม โดยนางนุชขารี อุ่นอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูดำเนินการโครงการเรียนฟรี 15 ปี และแจกนมโรงเรียนให้กับนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 covid19 โดยดำเนินการภายใต้มาตราการการเฝ้าระวังกาคแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2564,12:00   อ่าน 15 ครั้ง