ภาพกิจกรรม
31 ส.ค.2564 โรงเรียนบ้านทุ่งกลมรับการนิเทศออนไลน์ในหัวข้อ การเสริมสร้าง กระบวนการนิเทศภายในผ่านการนิเทศออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน สถานการณ์โควิด - 19
           วันที่ 31 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งกลมได้รับการนิเทศออนไลน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ในหัวข้อ การเสริมสร้างกระบวนการนิเทศภายในผ่านการนิเทศออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน สถานการณ์โควิด - 19
โดยมีนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางมุกดา อามาลีนา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 และคณะนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด นำเสนอมุมมองและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสุานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,18:39   อ่าน 11 ครั้ง