ภาพกิจกรรม
14 มิ.ย. 64 โรงเรียนบ้านทุ่งกลมเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โรงเรียนบ้านทุ่งกลม โดยนางนุชชารี อุ่นอบ พร้อมด้วยคณะคุณครู ได้การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID 19 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรู้แบบผสมผสาน ดังนี้
  •      ระดับชั้นอนุบาล จัดการเรียนการสอนโดยคุณครูแจกใบงาน และบันทึกคลิป VDO นักเรียนเรียนรู้ผ่านวิดีโอ นักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาลร้อยละ 90 ติดต่อประสานงานกับคุณครู และส่งงานผ่านทางกลุ่มไลน์ห้องเรียน
  •      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จัดการเรียนการสอนโดยคุณครูแจกใบงานและบันทึกคลิป VDO นักเรียนเรียนรู้ผ่านวิดีโอ นักเรียน และผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 60 ติดต่อประสานงานกับคุณครูและส่งงานผ่านทางกลุ่มไลน์ห้องเรียน จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพบสาเหตุดังนี้   1 มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเติมอินเตอร์เน็ต   2 นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์  3 นักเรียนไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2564,15:20   อ่าน 12 ครั้ง