ภาพกิจกรรม
15-16 มิ.ย. 64 โรงเรียนบ้านทุ่งกลมดำเนินการแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี15 ปี
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นางนุชชารี อุ่นอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกลม พร้อมด้วยคณะคุณครู
ได้ดำเนินการแจกค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 2
 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยทางโรงเรียนมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาด
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
 
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,19:53   อ่าน 26 ครั้ง