ภาพกิจกรรม
30 เม.ย.64 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม มอบทุนการศึกษา เงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กสศ.ประจำปี 2564
30 เม.ย.64 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม มอบทุนการศึกษา เงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กสศ.ประจำปี 2564
        นางนุชชารี อุ่นอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกลม คณะครู นักเรียนร่วมกันจัดพิธีมอบทุนการศึกษา เงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 8 คน
รวมยอดเงินที่จัดสรรให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 6,400 บาท  โดยดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid19 อย่างเคร่งครัด    
 
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2564,13:04   อ่าน 39 ครั้ง