ภาพกิจกรรม
28 เม.ย.64 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม ขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่ช่วยเหลือในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
28 เม.ย.64 โรงเรียนบ้านทุ่งกลมขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองหนองปรือ นำโดยรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายวันชัย แสนงาม นายปราโมทย์ ปั้นประสงค์ สท.กลุ่มพลังหนองปรือ และคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่ ร่วมช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ ให้สวยงามและปลอดภัยแก่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2564,20:07   อ่าน 45 ครั้ง