ภาพกิจกรรม
23 มี.ค.64 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและการติดตามการประเมินความพร้อมของการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(NT) โรงเรียนบ้านทุ่งกลม
ฝ23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00น. โรงเรียนบ้านทุ่งกลม  นำโดยนางนุชชารี อุ่นอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการตรวจราชการ นิเทศการจัดการเรียนรู้ จากนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และคณะ ในการนี้ได้ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ อีกทั้งมีการติดตามการประเมินความพร้อมของการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(NT)ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อีกด้วย
 
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,15:28   อ่าน 175 ครั้ง