ภาพกิจกรรม
29 มี.ค.64 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม มอบทุนการศึกษา (เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม มอบทุนการศึกษา (เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
นางนุชชารี อุ่นอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกลม คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 18 คน รวมยอดเงินที่จัดสรรให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)18,500 บาท              
 

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,20:54   อ่าน 72 ครั้ง