ภาพกิจกรรม
26 ม.ค.64 คณะกรรมตรวจสอบ กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากเงินดอกผลกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2563
 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 คณะกรรมตรวจสอบ กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากเงินดอกผลกองทุน
เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2563 นำโดย นายลิขิต ศรีวรมย์ รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 และคณะ
ได้เข้ามาติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนบ้านทุ่งกลม โดยมี ท่านผู้อำนวยการนุชชารี อุ่นอบ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ
ในการนี้เพื่อรับการตรวจสอบ กำกับ ติดตามการ การจัดกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
 
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,09:10   อ่าน 64 ครั้ง