ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ส.ค.64 โรงเรียนบ้านทุ่งกลมแจ้งสำรวจข้อมูลนักเรียนเร่งด่วนตามมาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
       โรงเรียนบ้านทุ่งกลมแจ้งสำรวจข้อมูลนักเรียนเร่งด่วนตามมาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์       เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีกำหนดส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการรับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตแจ้งข้อมูลกับทางโรงเรียนดังรายการต่อไปนี้
1.  ชื่อ นามสกุลนักเรียน พร้อมหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2.  กรณีใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมือถือ แจ้งเบอร์โทรศัพท์   ชื่อ นามสกุลเจ้าของเบอร์ และเครือข่ายที่ใช้บริการ
3.  กรณีใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้งภายในบ้าน แจ้งชื่อ นามสกุล และหมายเลขสมาชิกบนใบเสร็จและค่ายผู้ให้บริการ

       ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านที่สนใจ ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับคุณครูประจำชั้นภายในวันที่ 3 สิงหาคม ก่อนเวลา11.00น.  เพื่อโรงเรียนรวบรวมและสรุปข้อมูลส่งหน่วยงานต้นสังกัดเป็นลำดับถัดไป
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,15:58   อ่าน 19 ครั้ง