ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เพื่อเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังโรค covid19 ทางโรงเรียนขอความร่วมมือนำนักเรียนกลับเข้าพื้นที่ชลบุรีภายในวันที่ 15 พ.ค.64
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกลมทุกท่าน

       ตามที่โรงเรียนบ้านทุ่งกลมมีกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน  2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19   ในปัจจุบัน ทางโรงเรียนบ้านทุ่งกลมจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านนำนักเรียนกลับเข้าพื้นที่ชลบุรี ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564         เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังตามมาตรการการป้องกันโรค Covid -19 ก่อนเปิดเรียน 14 วัน
ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับความร่วมมือคะ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,17:03   อ่าน 64 ครั้ง